1. Czy są jakieś ukryte oplaty, podatki, albo przyszłe opłaty do zrobienia?

Nie. Nie ma żadnych podatków od ziemi w Szkocji i absolutnie nie ma żadnych innych dodatkowych kosztów związanych z posiadaniem ziemi. Posiadamy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej(Public Liability Insurance), które ubezpiecza cały grunt posiadanej przez nas ziemi, które później będzie przekazane Tobie zaraz po dokonaniu zakupu działki. Nie będziesz mieć żadnych dalszych kosztów do zapłacenia z wyjątkiem początkowej ceny zakupu.


2. Czy musze zarejestrować moją ziemnie?

Nie. Nie ma możliwości zarejestrowania swojej działki, ze względu na to, że jest ona za mała; szczególnie dlatego jest ona zdefiniowana jako “działka pamiątkowa”.


Działki “pamiątkowe” są sprzedawane w Szkocji od ponad 30 lat. Sprzedaż tych działek jest regulowana przez akt “The Land Registration (Scotland) Act 1979”, ostatnio zmieniona na “The Land Registration etc. (Scotland) Act 2012”. Należy pamiętać, że ten akt nie zezwala na dodanie działki pamiątkowej do “Land Register” (rejestr wszystkich gruntów).
Szczegóły dotyczące Twoich praw do działki będą odnotowane w rejestrze działek “Land Register” prowadzonym przez HT. 


3. W jaki sposób sprzedasz mi tytuł/Jak sprzedasz mi tytuł?

Nie możemy sprzedać Ci tytułu. My po prostu przyznajemy Ci prawo do używania tytułu Laird(Lorda dworskiego), Lorda lub Lady(Damy) Lochaber/ Glencoe, które są zastrzeżone przez Scotlandtitle. Jeśli nie chcesz przyjmować tytułu, możesz wybrać tę opcję podczas dokonywania zakupu działek. Porady opublikowane przez szkockich prawników wyraźnie wyjaśniają, że “w Szkocji każdy może, z zastrzeżeniem wymagań dobrej wiary, nazywać się tak jak mu się podoba np.: “Laird”,”Lord” lub “Lady”.” Nie znamy jakiegokolwiek orzecznictwa administracyjnego, w którym nie jest to prawdziwe.