1. Wat is een Master Title Deed?

De Master Title Deed is een eenzijdige akte. De vaakst voorkomende eenzijdige akte is een juridisch document waarin staat vermeld dat u uw naam wilt wijzigen. Eenzijdige akten worden meestal gebruikt bij een huwelijk of scheiding, om een verandering van miss naar mrs. of vice versa aan te geven. De Master Title Deed vermeldt uw recht een nieuwe titel aan te nemen. Hij kan ook worden gebruikt om uw naam te wijzigen.


Eigenaren van een klein Schots landgoed hebben alle recht de titel van Laird (Lord) of Lady aan te nemen. De Master Title Deed geeft gevolg aan uw keuze.


Eenzijdige akten worden niet in Schotland en in sommige andere rechtsgebieden gebruikt.


2. Wat moet ik doen als ik ga trouwen of mijn naam wijzig?

In dat geval kunt u een her uitgifte van uw documenten opvragen. Stuur daarvoor een e-mail naar hello@scotlandtitle.com


3. Kan ik mijn naam op mijn bankrekening of creditcards laten aanpassen?

Veel van onze klanten vragen hun bank om hun titel aan hun bankrekening en creditcards toe te voegen. Elk geschenkpakket bevat een Master Title Deed. Deze wordt internationaal aanvaard in veel rechtsgebieden die eenzijdige akten accepteren. Met de Master Title Deed kunt u uw nieuwe titel aan uw bank en zelfs aan overheidsinstanties doorgeven. Daar waar de plaatselijke wetgeving het toelaat, kunt u hiermee de titel op documenten wijzigingen in Laird, Lord of Lady.

Wij wijzen u erop dat overheidsdocumenten die geen titel weergeven, zoals alle paspoorten en in sommige rechtsgebieden uw rijbewijs, niet kunnen worden gewijzigd.


4. Mijn bank wil mijn Master Title Deed niet erkennen. Wat moet ik nu doen?

Vertel uw bank dat uw Master Title Deed een eenzijdige akte is en dat u bij deze laat weten dat u uw naam of titel hebt gewijzigd.